Kinder klagen ihr Recht auf wirksamen Klimaschutz ein!

Für alle Infos zur neuesten Generationenklage, klicke hier.

Logo Klimaklage Europäische
Klimaklage

#FightForYourHumanRight

Klimatkrisen innebär också̊ en kris för grundläggande och mänskliga rättigheter. Stöd vår kamp för klimatet i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Det måste bli möjligt att åberopa rättsligt skydd mot klimatkrisen.

Mex, som är kärande i ärendet, lider av en form av multiple skleros som är avhängigt av temperaturen, det så kallade Uhthoffsfenomenet. Han måste sitta i en rullstol om temperaturen är högre än 25°C. Klimatkrisen påverkar hans liv enormt. Österrike är förpliktat att skydda sin befolkning mot massiva miljöpåverkningar, men sedan decennier kan man inte klaga på domstolsnivå.Nu är det dags för den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att säkerställa denna rättighet.

People

”Jag har Multiple Skleros. Temperaturen påverkar mig starkt. Om temperaturen stiger över 25 °C måste jag sitta i rullstol. Jag är redan nu drabbad av klimatkrisen och kommer att påverkas hårdare iframtiden. Därför lämnar jag nu in denna stämningsansökan.”
Mex, kärande

En viktig milstolpe har nåtts - stämningen har lämnats in!

tidslinje

2 mars

Vår crowdfunding startar.

Ni behövs!

Här kan ni donera och stödja oss!

21 mars

Vår crowdfunding slutar

12 april

Inlämnande av ansökan till Europadomstolen

2024

Svar från Europadomstolen

People

”Mex är ett exempel på en av alla miljoner människor som är drabbade av klimatkrisen idag och som kommer att bli det i framtiden. ”
Advokat Michaela Krömer

Frågor och svar

1. Vad är klimatstämning?
  • Det finns inte bara en enda klimatstämning, men alla har gemensamt att målsägarna kämpar i domstol mot klimatförändringar.
2. Vem är det som åtalas?
  • Åtalad står staten Österrike.
  • Om det kommer till en dom, blir den vägledande för alla domstolar i de46 staterna som har godkänt människorättskonventionerna. Det beträffar 820 miljoner invånare.
3. Vad skulle ändra sig om stämningsansökani Europeiska domstolen leder till en dom?
  • Om vår klagande skulle få rätt i att han skadads i en artikel av den europeiska människorättskonventionen, i vårt fall artikel 2,8 och 13 då skulle den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna förpliktiga Österrike att skapa klagomålsmöjligheter och skapa åtgärder för de som drabbas av effekterna av klimatkrisen. Domstolen kan dock inte upphäva en lag.
  • En sådan dom skulle dessutom vara en signal för alla 46 länder som har godkänt den europeiska människokonventionen, alltså 820 miljoner människor.
  • In zukünftigen Urteilen könnten andere Gerichte diesem Urteil folgen. Beklagter ist der Staat Österreich.
4. Gemensam grund
  • Gemensamt för alla stämningsansökningarna är att de genom att fodra att staterna ska göra mer för klimatet åberopar rätten till liv och rätten till hälsa.
  • Den portugisiska stämningsansökan riktar sig mot 33 länder. Den har lämnats in av unga mGemensamt för alla stämningsansökningarna är att de genom att fodra att staterna ska göra mer för klimatet åberopar rätten till liv och rätten till hälsa. änniskor som drabbats psykiskt av den ökande värmen och skogsbränderna som orsakats av klimatkrisen.
  • Den schweiziska senior stämningsansökan riktar sig, precis som vår stämningsansökan mot ett endaland. De vill veta om Schweiz uppfyller sina skyddsskyldigheter för seniorernas hälsa.
  • I den österrikiska klimatstämningen handlar det om :Vilka möjligheter måste en stat erbjuda sina invånare för att de ska kunna kräva åtgärder för klimatförändringarna? Därutöver handlar det om statens skyddsplikt gentemot medborgare som drabbas kroppsligt och som är födda 1980 och senare.

Newsletter Kuvert

Håll dig uppdaterad med FFF:s nyhetsbrev (endast tillgängligt på tyska)

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i reklamsyfte och att jag får kontaktas via e-post i reklamsyfte. Jag kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden i någon rimlig form. Följande gäller vår integritetspolicy.

People

Supporter